Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Program Öğretim Amaçları

16.02.2022 Tarihinde Yapılan Kalite Komisyonu Toplantısında Belirlenen Program Öğretim Amaçları:

Öğretim Amaçları:

1.Program, turizm işletmelerinde istihdam edilmek üzere yabancı dil bilen, mesleki ve etik ilkelere bağlı orta ve üst düzey yönetici adayları yetiştirir.

2.Program mezunları, program süresi boyunca elde ettikleri teknik ve mesleki birikimi sektörde kullanabilir.

3.Program mezunları, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını ilke edinerek turizm sektörüne ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumlu bireyler olarak katkı sunar.

4. Program mezunları, turizm sektöründe karşılaşılan sorunların çözümünde yenilikçi ve işlevsel öneriler geliştirebilir.