Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü