Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Hakkımızda

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir önem sahip turizm sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamaya yönelik dersler görmektedirler.

Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Rusça veya Japonca dillerinden birisini seçerek 4 yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus, Socrates, Leonardo gibi Programlar çerçevesinde Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlamaktadır. Okulumuz sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, otel otomasyonunu içeren paket programların öğretilmesini de amaçladığından; Sentez, Fidelio ve Opera gibi programların kullanımı da öğretilerek geleceğin turizmcilerini tam donanımlı olarak yetiştirmektedir. Turizm İşletmeciliği programımız yürütmekte olduğu çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gerekçelerin yardımı ile yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması sağlanmaktadır.

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Doç. Dr. Tülay GÜZEL (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mustafa BOZ  

Prof. Dr. Erol DURAN

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

Doç. Dr. Murat AKSU

Doç. Dr. Gencay SAATCI

Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk ERDEM

Dr. Öğretim Üyesi Ebru ÖZLEM KORKUTATA

Arş. Gör. Dr. Buket BULUK EŞİTTİ

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

AKADEMİK DANIŞMANLAR

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği Bölümü (I. Öğretim)

Giriş Yılları Danışman
2022 Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN
2021 Doç. Dr. Tülay GÜZEL
2020 Prof. Dr. Erol DURAN
2019

Doç. Dr. Murat AKSU

2018

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

2017

Doç. Dr. Gencay SAATCI

2016

Dr. Öğr Üyesi S. Haluk ERDEM

2015 Dr. Öğr Üyesi S. Haluk ERDEM
2014 Prof. Dr. Erol DURAN
2003-2013

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

 

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği Bölümü (II. Öğretim) 

Giriş Yılları

Danışman

2022 -
2021 -
2020 -
2019 -

2018

-

2017

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

2016

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

2015 Doç. Dr. Tülay GÜZEL
2014 Prof. Dr. Erol DURAN

2003-2013

Doç. Dr. Tülay GÜZEL