Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Hakkımızda

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir önem sahip turizm sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca hem teorik hem de uygulamaya yönelik dersler görmektedirler.

Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Rusça veya Japonca dillerinden birisini seçerek 4 yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus, Socrates, Leonardo gibi Programlar çerçevesinde Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlamaktadır. Okulumuz sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, otel otomasyonunu içeren paket programların öğretilmesini de amaçladığından; Sentez, Fidelio ve Opera gibi programların kullanımı da öğretilerek geleceğin turizmcilerini tam donanımlı olarak yetiştirmektedir. Turizm İşletmeciliği programımız yürütmekte olduğu çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gerekçelerin yardımı ile yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması sağlanmaktadır.

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

Prof. Dr. Mustafa BOZ  (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

Doç. Dr. Erol DURAN

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

Doç. Dr. Murat AKSU

Doç. Dr. Gencay SAATCI

Dr. Öğretim Üyesi S. Haluk ERDEM

Öğr. Gör. Kutlay ARTUÇ

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

Arş. Gör. Buket BULUK

Arş. Gör. Oğuzhan DÜLGAROĞLU

 

AKADEMİK DANIŞMANLAR

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği Bölümü

Giriş Yılları

I. Öğretim 

                 2020 Doç. Dr. Erol DURAN
2019

Doç. Dr. Murat AKSU

2018

Öğr. Gör. Kutlay ARTUÇ

2017

Doç. Dr. Gencay SAATCI

2016

Dr. Öğr Üyesi S. Haluk ERDEM

2015 Dr. Öğr Üyesi S. Haluk ERDEM
2014 Doç. Dr. Erol DURAN
2003-2013

Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN

 

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği Bölümü

Giriş Yılları

II. Öğretim 

                 2020 -
2019 -

2018

-

2017

Öğr. Gör. Bahattin HAMARAT

2016

Doç. Dr. Tülay GÜZEL

2015 Doç. Dr. Tülay GÜZEL
2014 Doç. Dr. Erol DURAN

2003-2013

Doç. Dr. Tülay GÜZEL