Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği ABD Akademik Personel

Ünvan

Adı Soyadı

Dahili No

E-Posta

Oda No

Prof. Dr.

Mustafa BOZ

11084

11062

11059

mbozcomu.edu.tr

B13

B08

Prof. Dr. Erol DURAN

11080

11060

eroldurancomu.edu.tr B09

Doç. Dr.

Ş. Okan MERCAN

11065

okanmercancomu.edu.tr

B15

Doç. Dr.

Tülay GÜZEL (Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı)   

11061

tguzelcomu.edu.tr

B10

Doç. Dr.

Murat AKSU

11064

drmurataksucomu.edu.tr

B14

Doç. Dr. Gencay SAATCI 11069 gencaysaatcicomu.edu.tr B19
Doç. Dr. Buket BULUK EŞİTTİ 11058 bulukbuketcomu.edu.tr B07

Dr. Öğr. Üyesi

S. Haluk ERDEM

11063

herdemcomu.edu.tr

B13

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özlem KORKUTATA 11055 ebruozlem.korkuatacomu.edu.tr B04