Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm İşletmeciliği ABD Akademik Personel

Ünvan

Adı Soyadı

Dahili No

E-Posta

Oda No

Prof. Dr.

Mustafa BOZ (Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı)

11084

11062

11059

mbozcomu.edu.tr

B13

B08

Doç. Dr. Erol DURAN

11080

11060

eroldurancomu.edu.tr B09

Doç. Dr.

Ş. Okan MERCAN

11065

okanmercancomu.edu.tr

B15

Doç. Dr.

Tülay GÜZEL

11061

tguzelcomu.edu.tr

B10

Doç. Dr.

Murat AKSU

11064

drmurataksucomu.edu.tr

B14

Doç. Dr. Gencay SAATCI 11069 gencaysaatcicomu.edu.tr B19

Dr. Öğr. Üyesi

S. Haluk ERDEM

11063

herdemcomu.edu.tr

B13