Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Öğrenciler İçin Formlar

Öğrenciler İçin Formlar

Ekler

Açılmayan dersin yerine başka bir ders seçimi dilekçe örneği.docx
Ders muafiyet başvurusu dilekçe örneği.docx
Geçici mezuniyet dilekçe örneği.docx
Hatalı ders kayıtlanmalarının düzeltilmesi dilekçe örneği.docx
Kayıt dondurma dilekçe örneği.docx
Mazeret kayıt dilekçesi.docx
Mazeret sınavı başvuru dilekçesi.docx
Öğrenci ilişik kesme formu.docx
Şehven derse kayıtlanamama dilekçe örneği .docx
Sınav kağıdının tekrar incelenmesi dilekçe örneği.doc
Sınav sonucunun eksik girilmesi dilekçe örneği.docx
Staj ayrılış dilekçe örneği.docx
Yaz okulu başka üniversiteden alma dilekçe örneği.docx