Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Program Çıktıları

       16.02.2022 Tarihinde Yapılan Kalite Komisyonu Toplantısında Belirlenen Program Çıktıları:

  1. Programlar bazında belirtilen yabancı dilde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
  2. “L1” maddesinde verilen yabancı dil dışında, yabancı dil/dillerde temel düzeyde okuma, anlama,konuşma ve yazma becerileri gösterir.
  3. Turizm işletmeciliği ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahiptir.

  4. Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir.

  5. Dünyadaki ve Türkiye’deki turistik değerleri bilir, bu değerleri turizm arzı ve talebi açısından değerlendirir.

  6. Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim kuram ve uygulamalarını bilir ve uygular.

  7. Türkiye ve dünya ekonomisi ve turizmindeki gelişmeleri izleyerek geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabilir.

  8. Turizm işletmelerinde hizmet sunum süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.

  9. Farklı kültürleri tanır, anlar; misafirler ve işbirliği yaptığı kişilerle etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.