Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Öğrenci Sayılarımız

Programımız, 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren Konaklama İşletmeciliği olarak eğitim vermeye başlamıştır. 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Konaklama İşletmeciliği İkinci Öğretim Programı açılmıştır. Daha sonra Konaklama İşletmeciliği ikinci öğretim programımız kapatılmıştır. Birimimiz, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren isim değişikliğine giderek “Turizm İşletmeciliği Bölümü” olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Bu kapsamda kurulduğumuz günden bugüne mezun olan öğrencilerimiz, halen aktif kayıtlı bulunan öğrencilerimiz ve yıllara göre YKS puanlarımız aşağıdaki tablolarda detaylı olarak gösterilmiştir. Turizm İşletmeciliği Programı örgün öğretim doluluk oranımız %100’dür.

 

Tablo 9. Programa Kayıtlı Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler

Kuruluşumuzdan Günümüze Kadar Kayıt

Yaptıran Toplam Öğrenci Sayısı

1944

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı Konaklama İşletmeciliği Örgün

87

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı Konaklama İşletmeciliği İÖ

19

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı Turizm İşletmeciliği Örgün

222

Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı Turizm İşletmeciliği İÖ

164

Toplam Aktif Kayıtlı Öğrenci Sayısı

492

 

 

Tablo 10. Programdan Mezun Olan Öğrenci Sayısına Yönelik İstatistikler

Konaklama İşletmeciliği Örgün

 238

Konaklama İşletmeciliği İÖ

58

Turizm İşletmeciliği Örgün

232

Turizm İşletmeciliği İÖ

103

Genel Toplam

 631

 

 

 

Tablo 11. 2018’den İtibaren Programa Merkezi Yerleştirme Sınavıyla Kayıt Olan Öğrenci Sayısı

Konaklama İşletmeciliği Örgün (2018)

14 + 4 Ek Kont. + 4 Yatay Geçiş

22

Konaklama İşletmeciliği İÖ

2018’de öğrenci almadı

-

Turizm İşletmeciliği Örgün (2019)

29 + 6 Erasmus + 2 Ek Kont. + 3 Yatay Geçiş

40

Turizm İşletmeciliği İÖ

2019’da ve 2020’de öğrenci almadı

-

Turizm İşletmeciliği

30+1

31

Toplam Öğrenci Sayısı

93

 

 

 

Tablo 12. Öğrencilerin Derslere Devam Durumları

Derslere Sürekli Devam Eden Ortalama Öğrenci Sayısı

Konaklama (Turizm) İşletmeciliği Örgün (2018)

212 - 220 Öğrenci

Konaklama (Turizm) İşletmeciliği İÖ (2018)

124 - 132 Öğrenci

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği Örgün (2019)

Covid-19 Nedeniyle Sağlıklı Veri Toplanamamıştır

Turizm (Konaklama) İşletmeciliği İÖ (2019)

Genel Ortalama

336 - 352 Öğrenci