Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi - Turizm İşletmeciliği Bölümü

Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı

Geleneksel Çanakkale Seramiği ve Turizm Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

29,04,2024

 

Tülay GÜZEL - Yürütücü Çanakkale Onsekz Mart Ünverstesi

Ekler

Geleneksel Çanakkale_240415_104602.pdf