Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

Personel İçin Formlar

Personel İçin Formlar

Ekler

31. madde bilgi formu.docx
31. madde ek ders formu.xls
39. madde bilimsel etkinliklere katılım talebi.pdf
Aile durum bildirimi.xls
Ders telafi formu.xlsx
Final ücret formu.xlsx
Görev süresi uzatımı akademik kadro değerlendirme .xlsx
Görev süresi uzatımı bilgi formu öğretim üyesi.docx
Görev süresi uzatımı dilekçe örneği.docx
Hatalı not girişinin düzeltilmesi dilekçe örneği.docx
İzin formu.docx
Jüri üyeliği başvuru başvuru formu.docx
Mal bildirim formu.pdf
Mezun öğrenilerin bildirilmesi dilekçe örneği.docx
Muafiyet tablosu.xlsx
Not girişi yapılması dilekçe örneği.docx
Örnek ek ders formu.xls
Yolluklu yevmiyeli görevlendirme dilekçe örneği.docx
Yolluksuz yevmiyesiz görevlendirme dileçe örneği.docx
Yurt dışı görevlendirme formu.docx