Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Lisansüstü Bölümleri Bahar Dönemi Ders Programları

'

Tüm lisansüstü bölümlerimizin ders programı aşağıda yer almaktadır. Lisansüstü programlardaki derslerin açılması, öğrencilerin ders seçimleri sonucunda kesinlik kazanacaktır.

Ekler

Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans.pdf
Turizm İşletmeciliği Doktora.pdf
Sağlık Turizmi Tezli Yüksek Lisans.pdf